Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

Η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία αφορά στην αναγνώριση της πάθησης του μυοσκελετικού συστήματος. Αφού γνωστοποιηθούν τα μέρη τα οποία έχουν προσβληθεί ξεκινάει ο βραχυπρόθεσμος στόχος (αποκατάσταση) και ο μακροπρόθεσμος (πρόληψη επανατραυματισμού).

Οι δυσλειτουργίες αυτές χωρίζονται σε παθήσεις και κακώσεις και επηρεάζουν τόσο την σπονδυλική στήλη όσο και τα άνω / κάτω άκρα.

Μετά από αναλυτική εξέταση-αξιολόγηση, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο μυοσκελετικό πρόγραμμα αποκατάστασης βασιζόμενο τόσο στην αποδεδειγμένη επιστημονική πρακτική (Evidence Based Practice) όσο και στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ασθενούς (Patient-Centred approach & Shared Decision Making).

Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στηρίζονται όχι μόνο σε παρεμβατικές (Hands-On therapy) αλλά και σε συμβουλευτικές πράξεις, όπως για παράδειγμα η επεξηγηματική – συμβουλευτική προσέγγιση που ενδείκνυται για την διαχείριση των ασθενών με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο.

Στο οπλοστάσιο της μυοσκελετικής αποκατάστασης εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές χειροθεραπείας που στόχο έχουν να εντοπίσουν το σύμπτωμα και να το απευαισθητοποιήσουν άμεσα είτε νευροφυσιολογικά.

Σημαντικό κριτήριο και σε αυτό το μέρος της μυοσκελετικής αποκατάστασης είναι το ιστορικό και οι προσδοκίες του ασθενούς.

Παραδείγματα εφαρμογής της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας

Κύφωση, Λόρδωση
Σκολίωση
Αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθροπάθεια
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
Ριζίτιδα
Παθολογίες σε περιφερικά νεύρα
Εκφυλιστικές αλλοιώσεις – Αρθρίτιδα
Οστεοπόρωση
Τεντοντίτιδα – τενοντοελυτρίτιδα – τενοντοπάθεια
Συνδεσμικές κακώσεις